SPAD it Home  
   

Gegevensanalyse en modelvorming

Om het maximale uit uw gegevens te halen staan ons vele moderne technieken van gegevensanalyse ter beschikking. Men kan hierbij denken aan statistische methoden. Maar er zijn ook vele andere moderne technieken beschikbaar zoals clustering en data mining. Bij modelvorming kunt u denken aan een wiskundig model in de vorm van een stelsel differentiaalvergelijkingen (voor dynamische systemen), of aan een neuraal netwerk of een fuzzy model. De laatste technieken zijn zogenaamde data driven technieken, waarbij modelvorming grotendeels automatisch geschiedt op basis van de data. Een fuzzy model beschrijft de gegevens op basis van een set <als .. dan ..> regels die uit de data zijn afgeleid. Deze regels zijn gewoon leesbaar. In tegenstelling tot de aanpak met een neuraal netwerk kan via de benadering met een fuzzy model daadwerkelijk kennis worden verworven. De verkregen regels kunnen bovendien worden nagelopen op redelijkheid. Apert foute regels (dit komt voor, bijvoorbeeld als gevolg van foutieve data) kan men op deze wijze ook verwijderen. Patronen herkennen in de data

Specifieke mogelijkheden:

  • Statistische analysetechnieken
  • Clustering
  • Data mining
  • Neurale Netwerken
  • Fuzzy Modelling
Statistic Process And Data analysis and Information Technology Informatie over het logo