SPAD it Home    
     

Continuïteitswaarborg

Als waarborg voor continuïteit volgt SPAD it het volgende concept. Alle software, inclusief nieuwe releases, wordt geleverd op een CD-ROM die, naast de te installeren software, alle broncode en documentatie in gecodeerde vorm bevat in de ‘Source’ directory. Deze methode brengt slechts geringe administratieve belasting met zich mee en is tevens goed te controleren door de datum van de software te vergelijken met de datum van de code file. Indien SPAD it niet of niet langer kan leveren krijgt u de beschikking over de betreffende decodeersleutel en daarmee toegang tot de broncode en de documentatie. Tevens krijgt u hiermee automatisch het recht hiermee verder te werken. U kunt nu desgewenst een andere partij benaderen. Uiteraard moet u in zo'n geval rekening houden met inwerktijd, maar dat treedt in andere gevallen ook op, zoals door wijziging van de betrokken werknemer(s) door vertrek of ten gevolge van zijn of haar promotie.

Continu doorgaan
Statistic Process And Data analysis and Information Technology Informatie over het logo