SPAD it Home  
   
Informatie over het logo Statistic Process And Data analysis and Information Technology

Achtergrond

CuraTrial is een op Europa gerichte site management organisatie met haar hoofdkantoor in de directe omgeving van het academisch ziekenhuis Radboud in Nijmegen. Als site management organisatie onderhoudt CuraTrial intensieve relaties met urologen en gynaecologen in heel Europa. Via deze relaties heeft CuraTrial goed inzicht in de mogelijkheden voor het uitvoeren van medische trial studies. CuraTrial vervult zo haar spil-functie tussen sites (ziekenhuizen), medisch specialisten (urologen en gynaecologen) en farmaceutische bedrijven. Dankzij deze centrale rol kunnen medische trials snel en efficiënt worden opgezet, gevolgd en succesvol afgerond.

Doel

Het is voor CuraTrial van cruciaal belang om een up-to-date database bij te houden met alle relevante gegevens betreffende de betrokken sites, onderzoekers en farmaceutische bedrijven. Ten behoeve van de betrouwbaarheid van deze database was er o.a. behoefte aan een check van de database structuur, verdere automatisering van diverse administratieve taken (o.a. ten behoeve van mailings) en het genereren van overzichten (rapporten) en relevante uittreksels (queries). Hiermee is dit een typisch voorbeeld van een klein project (20 uur) dat relatief veel zal voorkomen bij het MKB.

Aanpak

SPAD it heeft de bestaande database structuur geanalyseerd en diverse verbeteringen voorgesteld en doorgevoerd. Daarna is de gewenste functionaliteit toegevoegd middels een aantal queries, formulieren en rapporten. Ten behoeve van de efficiency is het project op locatie uitgevoerd. Alle details kunnen dan direct worden besproken met de betrokken medewerkers. De eerste dag is besteed aan de analyse en verbetering van de database structuur, alsmede het bouwen van de gewenste functionaliteit. Om ervoor te zorgen dat de database structuur goed bekend is bij de medewerkers van CuraTrial zijn alle doorgevoerde wijzigingen besproken. De tweede dag is besteed aan het bijslijpen van de formulieren opdat het volledig voldoet aan de wensen en verwachtingen van CuraTrial. Tevens is het systeem formeel opgeleverd en is het een en ander besproken.

Resultaat

Hoewel CuraTrial bijzonder tevreden was met het resultaat zijn achteraf toch nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Ondanks dat dit strikt genomen niet onder de offerte viel heeft SPAD it bij wijze van service aan deze wensen voldaan. Wij hadden immers de garantie gegeven dat het product goed en prettig zou werken. CuraTrial is ook erg tevreden over de diverse verfraaiingen (o.a. met het bedrijfslogo) die de software een professioneler uiterlijk geven.