SPAD it Home

 

Informatie over het logo Statistic Process And Data analysis and Information Technology

Achtergrond

EFT Systems Nederland B.V. is een belangrijke speler op het gebied van betaalterminals in Nederland. Naast vele kleine ondernemingen maakt een groot aantal concerns gebruik van de betaalterminals van EFT Systems Nederland B.V. Installatie en onderhoud van deze betaalterminals wordt uitgevoerd door derden; de zogenaamde service providers. Om de betaalterminals goed te laten functioneren moet elke terminal worden voorzien van specifieke software alsmede specifieke gegevens. Een deel van deze gegevens zijn voor het hele concern gelijk, andere zijn uniek voor een keten (bijvoorbeeld HEMA) of specifiek voor één enkel filiaal. En uiteraard zijn er ook gegevens die voor elke terminal uniek zijn.

Doel

Ten behoeve van een efficiënt onderhoud, met nadruk op administratieve handelingen, wilde EFT Systems Nederland B.V. een systeem waarmee gegevens snel kunnen worden ingevoerd, gewijzigd, ingezien, en ten behoeve van efficiënte programmering, geïmporteerd en geëxporteerd in een specifiek formaat. Hierbij is het van belang in te zien dat de betrokken bedrijven in een soort boomstructuur georganiseerd kunnen zijn: een concern met meerdere winkelketens met meerdere filialen met meerdere verkooppunten. Op elk niveau moeten defaults ingesteld kunnen worden die op een lager niveau kunnen worden overschreven met lokale defaults. Uiteraard moet de database applicatie snel werken en simultaan gebruikt kunnen worden door meerdere gebruikers.

Aanpak

Het project werd opgedeeld in twee fasen: analyse en ontwerp en implementatie. Analyse en ontwerp zijn gekoppeld omdat deze in onze ogen zeer nauw samenhangen. Allereerst is een functionele analyse gemaakt van de gewenste applicatie. Hieruit volgde een groot aantal eisen en wensen. De gewenste functionaliteit is beschreven in zogenaamde Use Cases. Hiermee wordt niet alleen de functionaliteit beschreven maar wordt tevens aangegeven hoe die functionaliteit er voor de gebruiker uit komt te zien. Waar mogelijk is direct al een voorstel gedaan voor een User Interface (hoe ziet het formulier er uit). Er is dus een zeer duidelijk beeld gegeven van de geplande software voordat er daadwerkelijk werd geïmplementeerd. Na bespreking zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Er is gekozen voor een ontwerp dat op zeer overzichtelijke wijze de relaties tussen de bedrijven weergeeft. De geplande software heeft daarmee weinig van een normale database applicatie. Hierna volgde de gegevensanalyse hetgeen leidde tot een voorstel voor een database ontwerp. De consequenties van de diverse keuzes werden wederom besproken en het ontwerp werd naar aanleiding hiervan nog wat aangepast. Uiteraard is hier rekening gehouden met de boomstructuur van de bedrijven en de mogelijkheid op elk niveau default instellingen te definiëren. Ondanks deze eisen is het ontwerp relatief eenvoudig gebleven. Tevens werd nu een object georiënteerd ontwerp voor de software gemaakt. De analyse- en ontwerpfase werd afgerond met een offerte voor de implementatie van de nu goed beschreven software (functionaliteit en user interface). Na acceptatie van de offerte werd tot implementatie overgegaan. De software zou met Delphi worden geïmplementeerd in combinatie met een Paradox database. Dit laatste om de gebruikers niet te dwingen een database systeem (zoals MS Access) aan te schaffen.

Resultaat

De software werd opgeleverd en getest. Enkele problemen in de software die samenhingen met het gebruik van Paradox werden alsnog verholpen, waarna de software met enthousiasme kon worden geaccepteerd. Omdat vele service providers reeds hun eigen database systemen hadden, was de verwachting dat er behoefte zou bestaan om de data om te zetten naar het nieuwe systeem. Dit bleek echter niet nodig. Ten eerste bevatte het nieuwe systeem een aantal zaken die niet in de bestaande databases voorkwam, zoals de default instellingen en de relatie tussen de bedrijven (de boomstructuur). Ten tweede bleek het opnieuw invoeren zodanig efficiënt dat een formele omzetting niet nodig was. Dit dankzij de efficiënte structuur en overzichtelijke presentatie van het nieuwe systeem. De software werkt nu enkele jaren nagenoeg probleemloos. Inmiddels zijn wel kleine wijzigingen doorgevoerd, onder meer door een nieuwe generatie mobiele betaalterminals en een nieuwe Dymo Labelwriter.